martes, 11 de octubre de 2011

Activitats de menjador escolar:

Seguint el Projecte Educatiu de Centre, el Projecte i la Programació Anual de Menjador, us deixem la temàtica de les activitats que treballaran els vostres fills al llarg del curs 2011/2012, amb els monitors i monitores, ademés de les activitats quotidianes de neteja bucodental, descans per l'alumnat de 3 anys, jocs lliures, jocs direigits, tallers... i que ja us hem explicat amb profunditat en la circular d'inici del servei de menjador i en les pasades entrades del blog (també podeu consultar els fulls de les quotes de menjador i organització del menjador escolar).


CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Telèfon 016

Buscador infantil